16512

رویه های بازگرداندن کالا

همه روزه از ساعت 9:00 الی 17.00 ، انبار آمال سنتر واقع در بزرگراه نواب - خیابان قاسم جوانمرد - کوچه حسن ممتازی - پلاک 60 واحد یک جهت مرجوع اجناس فعال می باشد 

اجناس مرجوعی باید شرایط ذیل را داشته باشد.

1- از زمان تحویل هفت روز نگذشته باشد .

2- اجناسی که پلمب می باشد از وکیوم خارج نشده باشند .

3- لباسها پوشیده نشده باشه .

4- موارد برقی به هیچ وجه استفاده نشده باشد .

5- هزینه پستی عودت کالا 50 درصد به عهده خریدار و 50 درصد بر عهده فروشگاه می باشد .

با تشکر آمال سنتر