16512

رویه های بازگرداندن کالا

همه روزه از ساعت 9:00 الی 17.00 ، انبار آمال سنتر واقع در بزرگراه نواب - خیابان قاسم جوانمرد - کوچه حسن ممتازی - پلاک 60 واحد یک جهت مرجوع اجناس فعال می باشد 

اجناس مرجوعی باید شرایط ذیل را داشته باشد.

1- از زمان تحویل هفت روز نگذشته باشد .

2- اجناسی که پلمب می باشد از وکیوم خارج نشده باشند 

3- لباسها پوشیده نشده باشه 

4- موارد برقی به هیچ وجه استفاده نشده باشد 

5- ویا اصالت کالا رعیایت نشده باشد که در هر صورتی عودت گرفته می شود 

با تشکر آمال سنتر