گزارش باگهای سیستم

کلیه باگهایی که در زمان استفاده از وب سایت رخ می دهد به آدرس info@amalcenter.com گزارش گردد 

سپاس 

گروه آمال سنتر

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید