16512

خانه آمال سنتر

گروه آمال سنتر در تاریخ 25/08/97 با هدف فروش کالای تولیدیهای گمنام تشکیل شد که ابتدا با مشکلاتی اعم از عدم اعتماد این گروه هدف روبرو شد . که باعث گردید رو به فروش محصول از طریق گروه تامین کننده نماید